22 maart 2024 0:00 - 22 maart 2024 0:00

Definitieve keuze | leerjaar 2 + 3 | mavo en vmbo

Op deze datum hebben alle tweede- en derdejaars leerlingen mavo en vmbo een definitieve keuze gemaakt voor hun profiel- of vakkenpakket.


Bekijk de gehele agenda