Privacybeleid

AVG & OMO
Het Fioretti College handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl.

  • Het Fioretti College gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens;
  • Het Fioretti College verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn;
  • Het Fioretti College verwerkt de persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden;
  • Het Fioretti College  bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk;
  • Het Fioretti College neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht.

Website
De website lob.fioretticollege.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door het Fioretti College in Veghel. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

Bescherming van privacy
Het Fioretti College garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze partners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt het Fioretti College gegevens vast die via het contactformulier en andere formulieren op de website door u aan ons worden verstrekt. Denk aan uw naam, adres, woonplaats, vaste telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Het Fioretti College gebruikt deze gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dat kan telefonisch, per e-mail, per whatsapp of via onze digitale nieuwsbrief gebeuren. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde server. Heeft u nog vragen of wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een bericht via het contactformulier. Wij adviseren u echter om dit niet te doen, zodat we u op gezette momenten kunnen berichten over schoolzaken die belangrijk zijn voor u en uw kind.

Beleidswijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.