De rol van ouders

We informeren u graag over het studiekeuzeproces van uw zoon of dochter. Bij dat proces in leerjaar 1 tot en met 4 speelt u als ouder een belangrijke rol. Nog steeds kiezen teveel jongeren een opleiding of beroep waar ze een verkeerd beeld bij hebben. Ze weten niet wat het beroep in de praktijk inhoudt, welk salaris ze gaan verdienen en hoe groot de kans op werk is. Waar het om gaat is erachter te komen wat ze zelf graag willen en waar ze goed in zijn.

Ben u best van uw rol

Ouders kunnen hun kinderen heel goed helpen met het maken van een studiekeuze. Samen met de mentor en decaan zijn zij vaak de belangrijkste adviseurs van hun kind. Laat aan uw kind zien dat u belangstelling heeft voor zijn of haar schoolloopbaan. Praat daar samen over en toon interesse in wat uw kind leuk vindt. Zet samen op een rijtje wat uw kind goed kan en welke mogelijkheden het heeft.

Breng uw kind in contact met informatie over opleidingen en beroepen. Ga samen naar de Open Dagen van mbo-scholen. Neem alvast een kijkje in de praktijk door bij mensen of bedrijven langs te gaan die graag iets over hun beroep of werk willen vertellen. Zo krijgt uw kind een realistischer beeld van zijn of haar toekomstig beroep.

Als uw kind helemaal niet weet wat het wil, praat er dan samen met de mentor en/of decaan over.
Praat met uw kind

Om gesprekken beter te laten verlopen staan hieronder voorbeeldvragen die u kunt gebruiken om te komen tot een open gesprek met uw kind. De vragen dienen nog wel doelgericht gemaakt te worden door ze aan te passen op niveau, leerjaar en persoonlijke eigenschappen. Het is belangrijk om de vragen aan te laten sluiten bij situaties waarin uw kind betekenisvolle ervaringen opdoet. Dit hoeft niet alleen op school te gebeuren, want veel betekenisvolle ervaringen doet uw kind op tijdens zijn vrijetijd. Denkt daarbij aan een bijbaantje, een hobby, vrijwilligerswerk, mantelzorg of iets anders.

Wat u als ouders kunt doen

Uit onderzoek blijkt dat jongeren meer naar hun ouders luisteren dan naar vrienden en school. Wat kunt u als ouder zoal doen om uw kind te helpen?

1. Stel motivatie en enthousiasme centraal

Kijk waar uw kind zelf warm voor loopt. Dring niets op, maar ga uit van zijn of haar eigen motivatie en enthousiasme. Let eens op de manier hoe uw kind er met anderen over praat. Als u enthousiasme hoort, is dat een goed teken. Studeren lukt alleen als je er zin in hebt!

2. Ga naar open dagen

Ga mee naar Open Dagen en informatiemarkten. Proef de sfeer van de onderwijsinstelling en vraag u af of dit een plek is waar uw kind zich kan ontplooien. Vraag studenten die er rondlopen hoe ze hun opleiding ervaren. Knoop gesprekken aan met de leraren.

3. Bekijk websites

Bekijk zoveel mogelijk websites met informatie, filmpjes en testen over opleidingen en beroepen. Op deze website zijn veel links te vinden naar leuke websites. Ook in Qompas bij het tabblad ‘informatie zoeken’ is veel informatie te vinden.

4. Onderzoek de kwaliteit

Onderzoek de kwaliteit van de opleidingen, bijvoorbeeld door vragen te stellen op een Open Dag. Hoe staat de opleiding bekend? Hoe tevreden zijn de studenten?

5. Bekijk het carrière-perspectief

Voor welke beroepen wordt uw kind opgeleid op de opleiding? Waar komen afgestudeerden in de praktijk terecht? Vraag daarnaar op Open Dagen en kijk in het programma Schooltraject. Past dit beroepsperspectief bij uw zoon of dochter?

6. Beoordeel de werkvormen

Welke werkvormen worden aangeboden? Bestaat de opleiding uit veel theorie of voeren praktijklessen de boventoon? Moet je vooral zelfstandig werken of juist meer in projectgroepen samenwerken? Worden studenten geacht veel aanwezig te zijn of zijn er maar weinig contacturen? Kijk goed welke type onderwijs het beste bij uw kind past. Waar gedijt uw kind het beste bij?

7. Heb oog voor de begeleiding

Houd rekening met het soort leerling dat uw kind is. Heeft hij of zij veel begeleiding nodig van leraren en mentoren? Probeer te achterhalen welke begeleiding de vervolgopleiding biedt. Schat in of die bij uw kind past.

8. Betrek de omgeving erbij

Hoe ziet de school eruit en welke sfeer ademt het gebouw uit? Als uw kind op zichzelf gaat wonen, is het dan nog mogelijk om zijn of haar favoriete sport te blijven beoefenen? Zijn er mogelijkheden voor gezelligheid, cultuur en sociale contacten? Kortom: gaat uw kind zich thuis voelen in zijn of haar nieuwe omgeving?

9. Laat de twijfel toe

Twijfelt uw kind tussen een aantal opleidingen? Dat is helemaal niet erg. Bedenk dan dat het altijd nog mogelijk is om te switchen.

10. Steun uw kind

Keuzes maken en een nieuw leven gaan leiden gaat lang niet altijd van een leien dakje. Het kan gewoon moeilijk en soms zelfs eng zijn. Steun uw kind dus in zijn of haar beslissing en sta open voor zijn of haar verhaal.