Decanen

De decanen stellen zich voor

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). LOB helpt leerlingen bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties en het kiezen van een vervolgopleiding of een beroep, op voorkeuren, ambities en capaciteiten. De leerling moet een duidelijk beeld krijgen van zichzelf. Zijn of haar loopbaanplannen worden besproken met ouders, leraren, mentoren en decanen. De leerling leert bewust keuzes te maken m.b.t. de leerwegen, de profielen in de bovenbouw en het vakkenpakket. Ook zoekt hij of zij informatie op over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt. De decanen organiseren ook informatiebijeenkomsten voor leerlingen en ouders. Zij zijn een vraagbaak voor velen.

De decanen van het Fioretti College

Will Hanegraaf
0413-340575
will.hanegraaf@voveghel.nl
Verantwoordelijk voor: basis en kader bovenbouw
Aanwezig: dinsdag t/m donderdag

Els Schilders
0413-340575
els.schilders@voveghel.nl
Verantwoordelijk voor: mavo
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Peter Doeswijk
0413-340575
peter.doeswijk@voveghel.nl
Verantwoordelijk voor: basis en kader onderbouw
Aanwezig: maandag t/m vrijdag

Decanenkamer
De decanenkamer is lokaal C112. Dit is op de eerste etage in de C-vleugel.

Rol mentor
Naast de decaan is het vooral de mentor die de leerlingen in hun loopbaankeuze begeleidt.

Rol ouders
Ouders spelen in het proces van loopbaanoriëntatie en -begeleiding een cruciale rol. De invloed van ouders op hun kinderen is groot en helpt om bewuste keuzes te maken. Ouders bezoeken samen met hun kind de informatieavonden en open dagen.