Ons doel

Het doel van LOB is om leerlingen goed voor te bereiden op hun positie in de samenleving. Het is  belangrijk dat zij hun eigen kwaliteiten en talenten kunnen verbinden aan de vereiste competenties van vervolgopleiding en beroep. LOB op het Fioretti College draagt ertoe bij dat leerlingen deze loopbaancompetenties kunnen ontwikkelen, zodat zij als zelfstandige, zelfbewuste en betrokken personen in de samenleving kunnen functioneren.

Met LOB willen wij alle leerlingen de kans bieden om zich met behulp van een digitaal lesprogramma en (vrijwillige) interne en externe keuzeactiviteiten, een beeld te laten vormen van de keuzemogelijkheden die zij na het vmbo hebben.  En hen bovendien te laten ontdekken wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen, zodat zij op basis hiervan passende loopbaankeuzes kunnen maken.  

De leerlingen gaan actief aan de slag met LOB. Het doel is behaald als al deze leerlingen een antwoord kunnen geven op loopbaanvragen en weten waar zij terecht kunnen met hun vragen over het vervolgonderwijs. Leerlingen zullen ook tijdens de overige lessen worden gestimuleerd om na te denken over de rol van de lessen in hun toekomstige carrière en wat zij kunnen doen om bepaalde talenten van zichzelf verder te ontwikkelen. Ze leren een keuze te maken die hen voorbereidt op een plaats in de samenleving die aansluit bij hun persoonlijkheid, talenten en ambities. Leerlingen zijn meer gemotiveerd als zij weten waar ze naartoe werken. De structuur van het LOB-programma met duidelijke voorlichtingen en ruimte voor individuele vragen stimuleert leerlingen om de verantwoordelijkheid te nemen passende keuzes te maken.

Als leerlingen een goede overstap maken naar het vervolgonderwijs is de kans van slagen daar voor leerlingen groter. Dit zorgt voor tevreden leerlingen en ouders/verzorgers en zal uiteindelijk bijdragen aan de goede naam van het Fioretti College.

Qompas maakt meetbaar en inzichtelijk wat een leerling heeft gedaan in het kader van LOB.