Onze visie

Voorbereiden op de vervolgopleiding en arbeidsmarkt.

Als school voor vmbo en praktijkonderwijs hebben we  veel aandacht voor de uiteindelijke rol in het werk. Hiervoor is het van belang dat leerlingen kennis maken met de latere uitstroommogelijkheden. Een breed aanbod in de onderbouw, een gedegen LOB-programma, coachende mentoren en uitgebreide profieloriëntatie staan daar borg voor. In het praktijkonderwijs maken de leerlingen in de onderbouw al kennis met beroepscompetenties middels buitenschools leren en in de bovenbouw middels stages. Samen met het mbo wordt werk gemaakt van doorlopende leerlijnen voor leerlingen van vmbo en pro. Wij streven ernaar leerlingen al vroegtijdig te interesseren voor beroepen waarvoor de arbeidsmarkt kansen biedt 

Essentieel voor onze school zijn hierbij drie dingen: het onderwijs dient praktijkgericht, vraaggericht en dialogisch te zijn. De leerling moet zoveel mogelijk met levensechte situaties in aanraking komen, de leerling moet echt reële keuzemogelijkheden hebben en de leerling moet de mogelijkheid hebben in een dialoog te reflecteren op ervaringen. Door LOB zo aan te bieden denkt de school namelijk hierna beschreven LOB doelen te bereiken.