Over LOB

Op het Fioretti College worden leerlingen ondersteund op het gebied van Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). Door middel van LOB ontdekken leerlingen waar hun talenten en passies liggen, ontwikkelen zij loopbaancompetenties en worden zij ondersteund bij het krijgen van realistischer beeld van het vervolgonderwijs en hun beroepsperspectief.  Het LOB-programma draagt ertoe bij dat onze leerlingen leren keuzes te maken die passen bij wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen.  

LOB is in twee  fases tijdens de schoolperiode het meest zichtbaar. Allereerst bij het kiezen van een profiel en vervolgens bij het kiezen van een vervolgstudie. Tegelijkertijd zullen leerlingen al vanaf het brugjaar worden uitgedaagd zelf richting te geven aan hun toekomst. Zowel binnen als buiten de school leren zij zichzelf en hun mogelijkheden kennen en ervaren hoe het is om keuzes te maken.

LOB in de praktijk

De activiteiten op het gebied van LOB zien er voor leerlingen in de praktijk als volgt uit: 

 • Leerlingen worden door middel van een digitaal lesprogramma (Qompas), interne en externe keuzeactiviteiten en keuzeactiviteiten op basis van hun eigen voorkeur, gestimuleerd om zich een beeld te vormen van het aanbod aan keuzemogelijkheden en hun eigen positie daarin.  
 • Leerlingen leren bij alles wat zij doen te reflecteren op hun ervaringen (deze ervaringen worden geborgd in Qompas).
 • Leerlingen gaan ten minste tweemaal per jaar in gesprek met hun mentor, waarbij hun keuzeproces centraal staat ( LOB gesprek).
 • Leerlingen krijgen de gelegenheid om zich te laten coachen of adviseren door een decaan bij het maken van loopbaankeuzes.  
 • Leerlingen krijgen de kans om de beroepspraktijk te ervaren door middel van een (korte) stage. 
 • Leerlingen leren tijdens hun gehele schoolperiode te ontdekken wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen.  
 • Leerlingen worden tijdens de les geïnformeerd over de mogelijkheden die een bepaald vak hen in de toekomst geeft.   
 • Leerlingen worden tijdens de les gestimuleerd om vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn voor hun toekomstige loopbaan. 
 • Leerlingen bouwen gedurende hun studieloopbaan een loopbaandossier op dat zij mede kunnen gebruiken om toegelaten te worden bij hun vervolgopleiding. 
 • Leerlingen worden voorbereid om vooruit te kijken en in te spelen op de eisen die deze snel veranderende wereld stelt.  
 • Examenleerlingen worden met behulp van het programma Intergrip gemonitord en worden indien nodig daarbij begeleid.