Qompas

Omdat goede loopbaanoriëntatie zich richt op het individu kunnen leerlingen de methodes van Qompas grotendeels zelfstandig doorlopen via een overzichtelijk en persoonlijk stappenplan op maat. Hierin staan de ervaringen van de leerling en de ontwikkeling centraal. Daarnaast biedt Qompas uitgebreide informatie over vakken, profielen, opleidingen en beroepen.

Op deze manier maakt Qompas jongeren bewust van hun talenten en vaardigheden en worden leerlingen begeleid bij het maken van weloverwogen keuzes. Leerlingen bouwen automatisch een loopbaandossier op en er is ruimte om eigen ervaringen toe te voegen. Zo wordt het dossier een persoonlijk cv dat de ontwikkelingen van de leerling duidelijk in beeld brengt.

Ervaringen zijn erg belangrijk in het LOB-proces. Het reflecteren hierop en het vastleggen gebeurt in Qompas. Alle ervaringen dragen bij aan ontwikkeling of oriëntatie. De leerling is vrij om toe te voegen en te verwijderen wat hij zelf belangrijk vindt. Tijdens de LOB-gesprekken met de mentor bespreken we deze ervaringen.

Voortgang

In Qompas is het mogelijk voor de mentoren en decanen om de voortgang van de leerling te volgen.  Dit is zeer nuttige informatie om het LOB-gesprek aan te gaan met de leerling. Ook kan deze informatie gebruikt worden bij ouderavonden, waarbij de leerling zelf uitlegt en onderbouwt welke keuzes hij heeft gemaakt. Doordat de leerling dit zelf doet, ontstaat er eigenaarschap, maakt de leerling bewust keuzes en heeft hij/zij inzicht in zijn/haar ontwikkeling.

Qompas en ouderbetrokkenheid

In de methode Qompas kan bij enkele opdrachten de ouder/verzorger worden uitgenodigd door de leerling om iets over hun kind in te vullen. Zo krijgt een leerling een completer beeld over zichzelf en zijn/haar omgeving.

PTO en beoordeling rapport onderbouw

Om de doorlopende leerlijn te bewerkstelligen, hebben we in de onderbouw een PTO (Programma van Toetsing Onderbouw). Hierin staan de verplichte stappen uit Qompas die de leerling dient te zetten. Deze stappen vullen automatisch het loopbaandossier van de leerling. De leerling raakt zo bekend met Qompas en LOB. Ook krijgen de leerlingen een beoordeling voor LOB, die zichtbaar is op het rapport. Deze beoordeling wordt door de mentor gegeven.

Klik hier om het PTO van de onderbouw te bekijken.

PTA en beoordeling rapport bovenbouw

Om de doorlopende leerlijn te bewerkstelligen, hebben we in de bovenbouw een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Hierin staan de verplichte stappen uit Qompas, die de leerling dient te zetten. Deze stappen vullen ook het loopbaandossier van de leerling en zij raken zodoende bekend met Qompas en LOB. Ook krijgen de leerlingen een beoordeling voor LOB, die zichtbaar is op het rapport. Deze beoordeling wordt door de mentor gegeven. Het PTA is gelijk aan het stappenplan in Qompas. Qompas afgerond = PTA afgerond

Klik hier om het PTA van de bovenbouw te bekijken.

Registreren in Qompas

Alle leerlingen die starten op het Fioretti College registreren zich eenmalig in Qompas. Dit geldt dus voor alle brugklassers en de instromers in hogere leerjaren. Nadat de leerling is geregistreerd, krijgt hij/zij jaarlijks een klascode van de mentor, zodat er een koppeling wordt gelegd tussen de mentor en de leerling.