Voorlopige en definitieve keuze

Voorlopige en definitieve keuze

Leerlingen in de volgende leerjaren moeten een keuze maken:

  • Leerlingen in leerjaar 2 maken een keuze voor profielen en/of vakken.
  • Leerlingen in leerjaar 3 mavo maken een keuze voor vakken.
  • Leerlingen in leerjaar 3 kader van het profiel Zorg & Welzijn maken een keuze voor vakken.

Waarom ook een voorlopige keuze?

Een keuze maken is geen momentopname maar een proces. Een leerling werkt tijdens zijn loopbaan op het Fioretti College aan zijn loopbaancompetenties, waardoor hij/zij een goed zelfbeeld krijgt. Dit zelfbeeld is heel belangrijk om een goede keuze te kunnen maken.

Dit doet de leerling bijvoorbeeld door middel van het maken van opdrachten in Qompas. Maar ook door het opdoen van ervaringen, het bezoeken van Open Dagen en het hebben van gesprekken met de mentor of anderen.

In feite vult de leerling zijn ‘rugzakje’ met een hele verzameling aan ervaringen en bevindingen, zodat hij/zij op het juiste moment de juiste keuze kan maken. In Qompas wordt het loopbaandossier gevuld met kwaliteiten, motieven en ervaringen, maar ook met de uitslagen van de gemaakte testen (beroepskeuzetest, persoonstypetest, competentietest).

Dit ‘rugzakje’, wat we het loopbaandossier noemen, kan gebruikt worden om bewuste keuzes te maken.

Door eerst een voorlopige keuze te maken, zorgen we voor een stukje bewustwording. Daarna zijn de leerlingen beter in staat om een weloverwogen definitieve keuze maken.

De ouders zijn een belangrijke gesprekspartner bij deze keuze. Samen met de mentor zullen zij hierin de leerling begeleiden.

Wanneer wordt de keuze gemaakt?

Na het eerste rapport maakt de leerling een voorlopige keuze in Magister. Pas tijdens de ouderavonden bij het tweede rapport tekent de leerling samen met zijn ouder(s) voor de definitieve keuze. Dat gebeurt altijd in goed overleg met de mentor.

Wil een leerling daarna toch nog een keuze wijzigen dan kan dit alleen als er nog plek is bij het betreffende profiel of bij het betreffende vak. Het is dus écht een definitieve keuze en belangrijk om een bewuste keuze te maken.

Wat zijn de keuzemogelijkheden?

Voor elk leerjaar en elke leerweg zijn er verschillende keuzemogelijkheden. Er wordt gekozen voor een profiel of voor één of enkele theoretische vakken.

In onderstaande keuzeschema’s staat een overzicht van de verplichte vakken en de keuzevakken.

Vragen

Heeft de leerling vragen over dit onderwerp dan kan hij/zij die altijd aan de mentor of decaan stellen.