PTO LOB

Alle leerlingen in de onderbouw hebben een PTO. Dit staat voor Programma van Toetsing Onderbouw.

Eén van de PTO-onderdelen is LOB. Die afkorting staat voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding. In het PTO LOB staat dat alle stappen en opdrachten in het programma Qompas afgerond moeten zijn. De mentoren en decanen kunnen van elke leerling zien wat er is ingevuld en of dat volledig is.

Tijdens de mentorles en/of coachingsuur wordt er aan de stappen en opdrachten in Qompas gewerkt. Sommige opdrachten kunnen als huiswerk opgegeven worden. Tijdens de Fio-weken wordt er ook aan bepaalde onderdelen gewerkt. Omdat alles afgerond moet zijn, kan het zijn dat leerlingen op school niet afgeronde opdrachten moeten afmaken.

Na elke periode krijgt de leerling voor de afgeronde stappen en opdrachten een beoordeling van zijn/haar mentor. Op de drie rapporten, die de leerling per jaar krijgt, staat er dus steeds een LOB-beoordeling.

Klik hier om de PTO’s in te zien.