Intergrip

Waarom Intergrip?

Intergrip verbindt jou als jongere met scholen en gemeenten. De software zorgt ervoor dat iedereen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, bij de overheid en in de zorg beter kan samenwerken. Denk daarbij aan studenten, mentoren, decanen, intakers, begeleiders, project- en programmaleiders, leerplichtambtenaren en (RMC)coördinatoren.

Jij zit nu in het examenjaar en gaat daarna onze school verlaten. Het is belangrijk om je op tijd aan te melden bij het vervolgonderwijs. Daarbij zijn drie zaken belangrijk:

 1. Aanmelden
  Meld je aan voor de juiste studie via de website van jouw vervolgopleiding. Meestal word je automatisch doorgeleid naar de website van CAMBO. Dat staat voor Centraal Aanmelden MBO. Bespreek het aanmelden ook met je ouders.
 2. Account aanmaken en Regionaal Loopbaandossier
  Na het aanmelden maak je in het computerprogramma Intergrip een account aan. Hoe dat moet, zie je hieronder bij account aanmaken. Nadat je het account aangemaakt hebt, is het belangrijk dat je éérst gaat naar de tegel: GRIP LOB portfolio >> naar mijn loopbaandossier. Daarna kun je het gehele jaar door je loopbaandossier nog verder aanvullen.
 3. Digitaal Doorstroom Dossier
  Vervolgens klik je op de tegel: GRIP Doorstroomdossier >> nieuw dossier. Hiermee maak je een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) aan. Zie hieronder de uitleg.

Aanmelden

Meld je je aan via de website van een school dan is het niet nodig om je nog apart aan te melden bij CAMBO. Mocht een school er toch naar vragen dan kun je je aanmelden bij CAMBO.

Account aanmaken

Om een account aan te maken in Intergrip ga je naar Intergrip login en volg je de stappen.

Regionaal Loopbaandossier/portfolio

Let op: Open eerst je GRIP portfolio en maak pas later je DDD aan!
In dit filmpje wordt het heel duidelijk uitgelegd.

Digitale Doorstroom Dossier (DDD)

 • Nadat jouw account is aangemaakt, kun je voortaan inloggen via de inlogbutton, rechtsboven op de website www.intergrip.nl.
 • Het is belangrijk dat jij zo snel mogelijk het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) in Intergrip invult. Heb je daar hulp bij nodig, klik dan hier om de DDD-handleiding te downloaden.

In het kort zijn dit de stappen:

 • Deel A: persoonlijk deel >> akkoord >>
 • Mentor krijgt bericht >> 
 • Deel B: mentordeel >> akkoord >>
 • Leerling krijgt bericht  >>  akkoord >>
 • Printen (evt.)
 • Kijk regelmatig op je schoolmail (niet je Magister-mail)