PTA LOB

Alle leerlingen in de bovenbouw hebben een PTA. Dit staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staat wat zij precies af moet hebben voor alle vakken, voordat zij op examen kunnen gaan.

Eén van de PTA-onderdelen is LOB. Die afkorting staat voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding. In het PTA LOB staat dat alle stappen en opdrachten in het programma Qompas afgerond moeten zijn. De mentoren en decanen kunnen van uw zoon/dochter zien wat er is ingevuld en of dat volledig is.

Tijdens de mentorles wordt er aan de stappen en opdrachten in Qompas gewerkt. Sommige opdrachten kunnen als huiswerk opgegeven worden. Tijdens de Fio-weken wordt er ook aan bepaalde onderdelen gewerkt. Omdat alles afgerond moet zijn, kan het zijn dat uw zoon/dochter op school niet afgeronde opdrachten moeten afmaken.

Na elke periode krijgt uw zoon/dochter voor de afgeronde stappen en opdrachten een beoordeling van zijn/haar mentor. Op de drie rapporten, die uw kind per jaar krijgt, staat er dus steeds een LOB-beoordeling.

In leerjaar 4 krijgt uw zoon/dochter alleen in de eerste twee perioden een LOB-beoordeling. De derde periode krijgt hij/zij een beoordeling voor het profielwerkstuk.

Klik hier om de PTA’s in te zien.