PTO LOB

Uw zoon/dochter heeft in de onderbouw een PTO. Dit staat voor Programma van Toetsing Onderbouw.

Eén van de PTO-onderdelen is LOB. Die afkorting staat voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding. In het PTO LOB staat dat alle stappen en opdrachten in het programma Qompas afgerond moeten zijn. De mentoren en decanen kunnen van uw zoon/dochter zien wat er is ingevuld en of dat volledig is.

Tijdens de mentorles wordt er aan de stappen en opdrachten in Qompas gewerkt. Sommige opdrachten kunnen als huiswerk opgegeven worden. Tijdens de Fio-weken wordt er ook aan bepaalde onderdelen gewerkt. Omdat alles afgerond moet zijn, kan het zijn dat uw zoon/dochter op school niet afgeronde opdrachten moeten afmaken.

Na elke periode krijgt uw zoon/dochter voor de afgeronde stappen en opdrachten een beoordeling van zijn/haar mentor. Op de drie rapporten, die uw kind per jaar krijgt, staat er dus steeds een LOB-beoordeling.

Klik hier om de PTO’s in te zien.

LEERLINGEN

In de onderbouw werk jij bij veel vakken met een PTO. Dat staat voor Programma van Toetsing Onderbouw.

Eén van de PTO-onderdelen is LOB. Die afkorting staat voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding. In het PTO LOB staat dat alle stappen en opdrachten in het programma Qompas afgerond moeten zijn. Jouw mentor en de decanen kunnen zien wat je hebt ingevuld en of dat volledig is.

Tijdens de mentor les werk jij aan de stappen en opdrachten in Qompas. Sommige opdrachten kunnen als huiswerk opgegeven worden. Tijdens de Fio-weken wordt er ook aan onderdelen gewerkt. Omdat alles afgerond moet zijn, kan het zijn dat jij op school de niet afgeronde opdrachten moet afmaken.

Na elke periode krijg je voor de afgeronde stappen en opdrachten een beoordeling van jouw mentor. Op de drie rapporten, die jij per jaar krijgt, staat er dus steeds een LOB-beoordeling.

Klik hier om de PTO’s in te zien.