Meierijstad On Stage

Meierijstad On Stage (MOS) is een groot evenement, dat het Fioretti College samen met het Elde College in Schijndel organiseert. Tijdens het beroepenfeest gaat uw zoon/dochter in gesprek met allerlei beroepsbeoefenaars. Er worden matches gemaakt en enkele weken daarna gaat uw zoon/dochter ook echt een dagdeel meedraaien bij de gekozen beroepsbeoefenaars, bedrijven, organisaties en/of instellingen. Alle tweede- en derdejaars leerlingen van basis, kader en mavo doen mee aan dit LOB-evenement. LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Keuzes leren maken

Kiezen op jonge leeftijd is best lastig. Als het dan toch vroeg moet dan kan uw zoon/dochter het beste zoveel mogelijk informatie verzamelen. Informatie van de mensen die enthousiast vertellen over hun vak is een goede aanvulling op internet, flyers en open dagen. Een goede keuze biedt toekomstperspectief en kan uw zoon/dochter motiveren. Zin hebben in een vak en uitkijken naar een vakopleiding kunnen vroegtijdige uitval, teleurstelling en demotivering in het mbo helpen voorkomen.

Wij zijn van mening dat vmbo-ers ertoe doen en daarom investeren we graag in hun toekomstdromen. De vmbo-ers zijn straks de handjes aan ons bed, de kanjers van kantoor, de experts in de winkel, de scherpe adviseurs, de handige monteurs en zelfs de toekomstige award-winnaars.

Beroepenfeest Meierijstad On Stage

Tijdens het beroepenfeest in maart gaan onze leerlingen mensen ontmoeten die allemaal een mooi vak of beroep hebben. Uw zoon/dochter gaat het gesprek aan met een aantal beroepsbeoefenaars, ontdekt hoe hun werkdag er uitziet en wat je ervoor moet doen en laten. Vervolgens worden er visitekaatjes uitgewisseld, zodat uw zoon/dochter contact kan houden. Zo bouwt hij/zij aan een netwerkje van beroepsbeoefenaars. Mensen die hem/haar op een ander moment kunnen helpen met de juiste keuze, een stageplaats of misschien zelfs een eerste baan.

Tijdens het beroepenfeest maakt uw zoon/dochter afspraken voor de Doe Dag, die enkele weken na het beroepenfeest plaatsvindt. We noemen dat die afspraken matches. De afspraken worden in het On Stage paspoort genoteerd, gecommuniceerd met de mentor én met u als ouders/verzorgers. Het is goed om te weten waar uw zoon/dochter op werkbezoek gaat.

Doe Dag

Tijdens de Doe Dag legt uw zoon/dochter enkele werkbezoeken af bij de beroepsbeoefenaars, bedrijven, organisaties en/of instellingen waar hij/zij een match mee heeft gemaakt. Hij/zij kan dan meelopen, meekijken en meedoen.

Uw rol bij Meierijstad On Stage

Onze jongeren helpen met de moeilijke keuze voor vak en beroep doen we bij On Stage samen met ouders/verzorgers, leraren en het (lokale) bedrijfsleven. Uw rol als ouder/verzorger kan allerlei vormen aannemen.

Allereerst is het belangrijk dat u thuis met uw zoon/dochter het gesprek aangaat over beroepskeuze en vervolgstudie. Bekijk de website van Meierijstad On Stage samen met uw zoon/dochter. Stimuleer uw kind om keuzes te maken die dicht bij hem/haar liggen.

Daarnaast kunt u uzelf ook opgeven om als beroepsbeoefenaar mee te doen aan het beroepenfeest. We werven het gehele jaar door beroepsbeoefenaars, bedrijven, organisaties en instellingen. Bent u werkzaam in een onderneming, vak, branche of beroep waarover u tijdens het beroepenfeest over wilt vertellen, meldt u dan aan via mail@meierijstadonstage.nl. Tijdens het evenement ontmoet u leraren, andere ondernemers en beroepsbeoefenaars en werkt u meteen aan uw eigen netwerk.

Uiteraard bent u als ouder/verzorger van harte welkom om mee te gaan met de werkbezoeken tijdens de Doe Dag en/of het vervoer te regelen voor uw kind en enkele klasgenootjes. Tijdens de ouderavonden op school en via allerlei nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over Meierijstad On Stage.

On Stage op school

Onze leerlingen worden in de klas voorbereid door hun mentor en leraren. Ze krijgen een training, maken een top drie van beroepen en vullen het On Stage paspoort in. De  mentor kijkt ook mee of tijdens het beroepenfeest voldoende matches gemaakt worden en of alles rondom de Doe Dag goed geregeld is.

Meer informatie

Meer informatie over Meierijstad On Stage vindt u op de website www.meierijstadondstage.nl. U vindt daar ook het laatste nieuws en kunt er kennismaken met al onze Vrienden. U kunt er ook het filmpje van de vorige editie bekijken. Heeft u vragen of suggesties, wilt u zich aanmelden als beroepsbeoefenaar voor het beroepenfeest en/of wilt u misschien een sponsorbijdrage leveren? Stuur dan een mail naar mail@meierijstadonstage.nl.

Tot slot

Meierijstad On Stage is een omvangrijk en ambitieus evenement, waarbij optimisme, betrokkenheid, resultaat en duurzaamheid de trefwoorden zijn. Want denken over je toekomst mag een feest zijn!