Meierijstad On Stage

Meierijstad On Stage (MOS) is een groot jaarlijks terugkerend LOB-evenement, dat het Fioretti College samen met het Elde College in Schijndel organiseert. Alle tweede- en derdejaars leerlingen van basis, kader en mavo van onze school doen hieraan mee. Het traject bestaat uit voorbereiding in de klas, het beroepenfeest, de Doe Dag en de nodige nazorg.

Tijdens het beroepenfeest Meierijstad On Stage gaan onze leerlingen het gesprek aan met allerlei beroepsbeoefenaars. Er worden matches gemaakt en enkele weken daarna gaan zij tijdens de Doe Dag een dagdeel meedraaien bij de gekozen bedrijven, organisaties en/of instellingen.

Waarom On Stage?

Kiezen op jonge leeftijd is best lastig. Als het dan toch vroeg moet, dan kun je het beste zoveel mogelijk informatie verzamelen. Informatie van de mensen die een vak uitoefenen is een goede aanvulling op internet, flyers en open dagen. Een goede keuze biedt toekomstperspectief en kan jongeren motiveren. Zin hebben in een vak en uitkijken naar een vakopleiding kunnen vroegtijdige uitval, teleurstelling en demotivering van leerlingen in het mbo helpen voorkomen.

Wij zijn van mening dat vmbo-ers ertoe doen en daarom investeren we graag in hun toekomstdromen. De vmbo-ers zijn straks de handjes aan ons bed, de kanjers van kantoor, de experts in de winkel, de scherpe adviseurs, de handige monteurs en zelfs de toekomstige award-winnaars.

Jongeren hebben ambities en dromen, van scholier tot student. Realiteitszin mag niet leiden tot ontmoediging. Wel tot: laten we kijken hoever we samen kunnen komen en wat zijn eventueel passende, leuke en zinvolle alternatieven. Het is belangrijk om daar op het vmbo serieus over te praten en mee bezig te zijn.

Voorbereiding in de klas

Als mentor ga je het beroepenfeest met jouw klas voorbereiden:

  • Je gaat met jouw leerlingen het gesprek aan over: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Welk beroep past? Wie kan mij helpen?
  • Je bereidt het beroepenfeest en de Doe Dag inhoudelijk en organisatorisch voor met jouw klas en maakt duidelijke afspraken.
  • Je begeleidt jouw leerlingen bij het maken van een visitekaartje en checkt de contactgegevens.

Beroepenfeest Meierijstad On Stage

In maart, op de dag van het beroepenfeest, bezoek je als mentor samen met jouw klas het evenement. Je loopt rond, coacht en stimuleert je leerlingen en checkt of iedereen voldoende matches heeft gemaakt voor de Doe Dag.

Doe Dag

Tijdens de Doe Dag bezoek jij een aantal beroepsbeoefenaars, bedrijven, organisaties en instellingen waar jouw leerlingen die dag te gast zijn. Natuurlijk kun je niet alle plekken bezoeken. Maak dus een weloverwogen keuze.

Nazorg

Het is belangrijk dat jouw leerlingen na de Doe Dag de juiste conclusies trekken en een goed verslag plaatsen in Qompas. Jij begeleidt dat proces en gaat waar nodig het gesprek aan met je leerlingen.

Meer informatie

Meer informatie en het laatste nieuw over Meierijstad On Stage vind je op de website www.meierijstadondstage.nl. Je kunt er ook het filmpje van de vorige editie bekijken. Heb je vragen of suggesties, neem dan contact op met onze decanen of stuur een e-mail naar de projectleider Jack Monde via mail@meierijstadonstage.nl. Zijn mobiele nummer is 06-22521723.