PTA LOB

In de bovenbouw werk jij bij alle vakken met een PTA. Dat staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staat wat jij precies af moet hebben voor alle vakken, voordat je op examen kunt gaan.

Eén van de PTA-onderdelen is LOB. Die afkorting staat voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding. In het PTA LOB staat dat alle stappen en opdrachten in het programma Qompas afgerond moeten zijn. Jouw mentor en de decanen kunnen zien wat je hebt ingevuld en of dat volledig is.

Tijdens de mentorles werk jij aan de stappen en opdrachten in Qompas. Sommige opdrachten kunnen als huiswerk opgegeven worden. Tijdens de Fio-weken wordt er ook aan onderdelen gewerkt. Omdat alles afgerond moet zijn, kan het zijn dat jij op school de niet afgeronde opdrachten moet afmaken.

Na elke periode krijg je voor de afgeronde stappen en opdrachten een beoordeling van jouw mentor. Op de drie rapporten, die jij per jaar krijgt, staat er dus steeds een LOB-beoordeling.

In leerjaar 4 krijg je alleen in de eerste twee perioden een LOB-beoordeling. De derde periode krijg je een beoordeling voor het profielwerkstuk.

Klik hier om de PTA’s in te zien.