Havo

Als een leerling het mavo-diploma heeft behaald, kan hij/zij twee richtingen op: mbo of havo. Maar wat is nu het verschil?

Kenmerken mbo:

 • Op het mbo leert de leerling voor een beroep of vak;
 • De leerling leert er stap voor stap zelfstandiger studeren;
 • Er is minder klassikaal les en er wordt regelmatig in groepjes gewerkt;
 • Er wordt volop gewerkt in praktijkruimtes;
 • Er wordt gewerkt aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven;
 • De leerling gaat op stage of heeft al een leerbaan;
 • Na het mbo kan hij/zij doorstromen naar het hbo;
 • Soms volgt een mbo-leerling al hbo-onderdelen in het laatste jaar van de mbo-studie, wat tijdswinst op kan leveren op het hbo.

Kenmerken havo:

 • De havo is een meer theoretische opleiding;
 • De leerling krijgt meer huiswerk, moet meer studeren en werkt zelfstandiger dan op mavo;
 • Havo 4 en 5 vormen samen de bovenbouw. Het examenprogramma begint al direct in klas 4;
 • Elke leerling start met een profiel in havo 4, dat hij/zij zelf kiest. Een profiel is een combinatie van een aantal vakken, die samen een studierichting vormen;
 • Elk profiel heeft verplichte vakken, profielvakken en vrije keuzevakken. Er zijn vier profielen op havo:
  -  Cultuur & Maatschappij (C&M)
  -  Economie & Maatschappij (E&M)
  -  Natuur & Gezondheid (N&G)
  -  Natuur & Techniek (N&T)
 • Klik hier om informatie over de profielvakken op het Zwijsen college te downloaden.

Tips

 • Het is belangrijk dat de leerling een gesprek plant met één van de decanen, zodat hij/zij het juiste profiel met de juiste vakken kiest.
 • We adviseren de leerling en zijn/haar ouders om zich toch te blijven oriënteren op mbo-opleidingen, ook al weet de leerling zeker dat hij/zij naar havo wil.
 • Na de havo is hbo een logisch vervolg. Mocht hbo niet haalbaar zijn dan kan de leerling met een havo-diploma alsnog een mbo-beroepsopleiding gaan doen.

Voorbereiding op de overstap

Zit de leerling in leerjaar 2 en denkt hij/zij erover om na 4 mavo naar de havo te gaan? Dan is het belangrijk dat hij/zij de juiste vakken kiest die aansluiten bij de profielen op de havo. In de tweede helft van leerjaar 2 maakt de leerling de definitieve vakkenkeuze voor de mavo. De decaan van het Fioretti College kan de leerling helpen bij die keuze, zodat hij/zij na 4 mavo soepel door kan naar 4 havo. De leerling maakt daarom in januari een afspraak met de decaan.