Intergrip

Waarom Intergrip?

Intergrip verbindt scholen en gemeenten met hun kinderen en jongeren. De software maakt optimale samenwerking mogelijk tussen alle betrokkenen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, bij de overheid en in de zorg. Denk daarbij aan mentoren, decanen, intakers, begeleiders, project- en programmaleiders, leerplichtambtenaren en (RMC)coördinatoren.

Uw zoon/dochter zit nu in het examenjaar en gaat daarna onze school verlaten. Het is belangrijk dat hij/zij zich op tijd aan gaat melden bij het vervolgonderwijs. Daarbij zijn drie zaken belangrijk:

 1. Aanmelden
  Hij/zij meldt zich aan voor de juiste studie via de website van zijn/haar vervolgopleiding. Meestal wordt hij/zij automatisch doorgeleid naar de website van CAMBO. Dat staat voor Centraal Aanmelden MBO.
 2. Account aanmaken en Regionaal Loopbaandossier
  Na het aanmelden maakt hij/zij in het computerprogramma Intergrip een account aan. Hoe dat moet, ziet u hieronder bij account aanmaken. Nadat hij/zij het account aangemaakt heeft, is het belangrijk dat hij/zij éérst gaat naar de tegel: GRIP LOB portfolio >> naar mijn loopbaandossier. Daarna kan hij/zij het gehele jaar zijn/haar loopbaandossier nog verder aanvullen.
 3. Digitale doorstroomdossier
  Vervolgens klikt hij/zij op de tegel: GRIP Doorstroomdossier >> nieuw dossier. Hiermee maakt hij/zij een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) aan. Zie hieronder de uitleg.

Aanmelden

Gaat het aanmelden via de website van een school? Dan is het niet nodig om nog apart aan te melden bij CAMBO. Mocht een school er toch naar vragen dan kan hij/zij zich aanmelden bij CAMBO.

Account aanmaken

Om een account aan te maken in Intergrip, gaat uw zoon/dochter naar de Intergrip login en volgt dan de stappen.

Regionaal Loopbaandossier/portfolio

Let op: Open eerst GRIP portfolio en maak pas later het DDD aan!
In dit filmpje wordt het heel duidelijk uitgelegd.

Digitale Doorstroom Dossier (DDD)

 • Nadat het account is aangemaakt, kan uw zoon/dochter voortaan inloggen via de inlogbutton, rechtsboven op de website www.intergrip.nl.
 • Het is belangrijk dat hij/zij zo snel mogelijk het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) in Intergrip invult.
 • Heeft hij/zij daar hulp bij nodig? Klik dan hier om de DDD-handleiding te downloaden.

In het kort zijn dit de stappen:

 • Deel A: persoonlijk deel >> akkoord >>
 • Mentor krijgt bericht >> 
 • Deel B: mentordeel >> akkoord >>
 • Leerling krijgt bericht  >>  akkoord >>
 • Printen (evt.)
 • Kijk regelmatig op je schoolmail (niet je Magister-mail)